Odborníci se odvolávají na statistiky z let 2000 a 2001, během nichž při koupání či plavání zemřelo 496 dětí ve věku od jednoho roku do čtrnácti let.

V 88 procentech se malé oběti nacházely v přímém zorném poli dohlížejících, z nichž pětapadesát procent připustilo, že jejich pozornost nebyla soustavná, ale souběžně se zabývali dalšími činnostmi.

S jinými lidmi v tragickém momentě komunikovalo osmatřicet procent dospělých, osmnáct procent si četlo, sedmnáct procent jedlo a jedenáct procent telefonovalo.

Odborníci se domnívají, že koupající děti by měli vždy a za každých okolností doprovázet jen skutečně dobří plavci. Všichni neplavci by podle expertů měli nosit záchranné vesty. Dále by každé dítě nejpozději do svých osmi let mělo absolvovat kurz plavání.