České děti mají ve srovnání s ostatními náskok. Cigaretu berou do ruky poprvé o šest měsíců dříve, alkohol začínají pít dokonce o rok a čtvrt dříve.

Chlapci alkohol poprvé ochutnávají ještě před svými jedenáctými narozeninami, v ostatních pozorovaných zemích až ve 12,3 roku. Časový rozdíl zkušeností s první opilostí je mezi Čechy a světovým průměrem minimální. Opakovaně se opilo 14 procent třináctiletých českých chlapců.

Stoupá počet kuřaček

Csémy upozornil, že podíl stálých dospívajících kuřáků v ČR stále roste, ve věkové skupině od patnácti let se od roku 1994 do 2002 zdvojnásobil. Rovněž stoupá počet dívek, které kouří pravidelně, tedy nejméně jednou týdně.

Zpráva Světové zdravotnické organizace se kromě smrtelného zlozvyku zabývala také obezitou dětí a dospívajících. V tomto ohledu je pro nás pozitivnější. Procento třináctiletých obézních Čechů totiž zařadilo naši republiku až na 26. místo. Patnáctiletí pak zaujali 27. místo ve srovnání s 35 zeměmi.