Fyzická aktivita je svým způsobem zdravotní zázrak, podle nejnovějších tvrzení australských vědců je to právě ona, co dokáže se zdravím člověka hotové divy. Její nedostatek je pak na druhé straně pro ženy po třicítce (a nejen pro ně) nejzávažnějším faktorem, který přispívá ke vzniku srdečních onemocnění. Co do míry rizika předběhl prý dokonce i takové faktory, jako je nadváha, kouření a dokonce i vysoký krevní tlak.

Jakkoli je dostatek pohybu potřebný především v produktivním věku, přestávat bychom s ním neměli ani ve stáří. Jak totiž odborníci jedním dechem dodávají, právě nedostatku pohybu během lidského života je celkově věnováno tak málo pozornosti, že je ve výsledku o to nebezpečnější, což dokládají i výsledky jejich studie.

V rámci rozsáhlého dvanáctiletého výzkumu odborníci analyzovali zdravotní údaje získávané od 32 tisíc žen ze tří věkových skupin – 22 až 27 let, 47 až 52 let a 73 až 78 let. Ženy byly vyzpovídány ohledně fyzické aktivity, kouření, tělesné hmotnosti nebo také příhod s vysokým krevním tlakem.

S věkem se rizikové faktory mění 

U žen do třiceti let věku bylo jako nejzávažnější riziko mající vliv na výskyt srdečních chorob označeno kouření. Odstraněním tohoto zlozvyku by se podle zjištění dalo zamezit výskytu různých srdečních onemocnění až v 60 % všech případů v dané věkové skupině.

Po překročení věkové hranice 30 let se pak podle zjištění stává největším nepřítelem žen nedostatek pohybu. Dostatečnou fyzickou aktivitou by se v dané skupině žen středního věku dalo předejít až 33 % vzniklých onemocnění, u starších žen pak 24 procentům všech chorob.

Omezením kouření po třicítce by se prý zabránilo projevům různých onemocnění „pouze“ v 15 % případů u žen ve věku do 60 let a jen pěti procent u žen po sedmdesátce.

Pohyb jako nesmazatelná součást života 

„Je fakt, že lékaři mohou díky zjištění rizikových faktorů v rodinné anamnéze omezit různá rizika, o pohybové aktivitě daného člověka ale nemají mnohdy ani zdání, přitom jde o něco, co by mělo být součástí života každého jedince,“ uvedla pro FoxNews Martha Gulatiová, ředitelka preventivní kardiologie a ženského kardiovaskulárního zdraví na Ohio State University Wexner Medical Center.

Fyzická aktivita jednoduše představuje dosud nerozpoznaný závažný faktor mnoha nemocí, měli bychom jí u pacientů rozhodně věnovat větší pozornost, dodala.

I některé další studie prý dokazují, že zvýšená fyzická aktivita v různých obdobích věku člověka snižuje riziko úmrtí na různá více či méně závažná onemocnění, a to dokonce i v případech, kdy se člověk potýká s nadváhou.

Studie australských vědců byla publikována v květnu v časopise British Journal of Sports Medicine.