Tým vedený Gene-Jack Wang z newyorské Brookhaven National Laboratory podrobil výzkumu dvanáct osob v průměrném věku 28 let. Za pomoci tomografie vědci změřili biochemickou aktivitu jejich mozků nejprve v klidovém stavu a poté reakce na chuťové, zrakové a čichové podněty.

Zaznamenali, že při pouhém pohledu na chutnou stravu dochází ke zvýšení činnosti odpovídajících částí mozku, zejména spánkového laloku, o zhruba 24 procent.  

Lákají nedietní pokrmy

Nejpodnětnější přitom byla jídla, která jsou zároveň tučná, především šunka s vejci, sendviče, hamburgery, pizza, zmrzlina a sladkosti. "Zjištěné výsledky svědčí o obrovské nebezpečnosti permanentní stimulace mozku častými podněty, jež vzbuzují pocit hladu," uvedl Gene-Jack Wang.

Proto by se lidé se sklony k tloustnutí měli vyvarovat automatům, které nabízejí poživatiny, jichž si člověk může dopřát dle libosti. Dále by se měli vyhýbat přitažlivým výlohám potravinářských obchodů i kulinářským televizním pořadům, které lákají k neustálé konzumaci.

"Zvýšená citlivost mozku k obdobným podnětům a čím dál větší propagace pochutin jsou jednoznačně hlavní příčinou epidemie obezity," podotýkají autoři studie otištěné na stránkách časopisu NeuroImage.