Odborníci z Harvardské univerzity na základě dat sbíraných po dobu dvaceti let uvádějí, že zvýšená konzumace kávy je vhodnou prevencí proti rozvoji cukrovky druhého typu.

U lidí, kteří zvýšili denní příjem o 1,5 šálku, se prý pravděpodobnost rizika výskytu nemoci snižuje až o 11 procent. Již dřívější průzkumy uváděly, že pití kávy přispívá ke snížení výskytu cukrovky, nyní se však ukazuje, že zvýšením denní dávky se riziko o něco více snižuje.

Lékaři Frank Hu a Shilpa Bhupathirajuová z Katedry výživy na Harvardské univerzitě porovnávali v rámci studie vzájemný vztah mezi změnami ve spotřebě kávy a rizikem rozvoje diabetu. Jako základ využili údaje ze tří amerických studií, jichž se zúčastnili dobrovolníci ve věkovém rozmezí 25 až 75 let.

U jednotlivců byly zjišťovány informace o stravě, životním stylu, zdravotním stavu a různých zdravotních rizicích, a to v období každé dva až tři roky po celkovou dobu dvaceti let.

Nejlépe tři a více šálků kávy denně

Ze zjištění je prý patrné, že u účastníků, jejichž příjem kávy klesl o jeden až dva šálky denně, bylo patrné zvýšení rizika rozvoje diabetu druhého typu o 17 procent. Nejnižší míra rizika pak byla zjišťována u lidí, kteří vypijí přes den tři a více šálků tohoto nápoje.

Vliv je samozřejmě u každého člověka individuální a je podle odborníků patrnější spíše v kratším časovém úseku. Podobné výsledky byly údajně zjištěny i při konzumaci kávy bez kofeinu.

Jakkoli má zřejmě množství vypité kávy vliv na riziko výskytu cukrovky, není to ale automatický poměr, jak tvrdí lékař Richard Elliott z charitativní společnosti Diabetes UK. „I když podle zjištění lidé, kteří pijí více kávy, mívají nižší riziko rozvoje cukrovky, nemusí to nutně znamenat, že je za to zodpovědná přímo konzumace kávy. Do celkového procesu mohou být zařazeny i další faktory, které současná studie zatím neodhalila. Základní pravidlo pro celkové snížení rizika nemocí tak zůstává stejné. Je třeba udržovat si zdravou váhu, zdravý životní styl a pravidelnou fyzickou aktivitu,“ uvedl pro Daily Mail.

Výsledky studie byly uveřejněny v časopise Diabetologia.