"S ohledem na etické souvislosti genetických modifikací nemáme v úmyslu uvést detaily technologie," prohlásila mluvčí japonské firmy Kirin. "Neděláme žádné genové manipulace s ničím, co je určeno k jídlu."

Na výzkumu, jež poměrně překvapivě vychází ze zkušeností s fermentačními procesy v pivovarnictví, se podílí přední biotechnologická společnost Hematech z USA.

Zdroj k vývoji protilátek

Tele má po narození posloužit jako zdroj biologického materiálu k vývoji protilátky proti BSE a dalším nemocím jako např. žloutenky typu C, pneumonii a revmatismu, a nikoliv jako živý prototyp případného masného dobytka. Podle výslovného prohlášení mluvčí nejde o pokus vyšlechtit odolné dobytčí plemeno.

"Vyprodukovat potravinářsky významné množství krav imunních vůči BSE, kdyby se o to chtěli pokoušet, by trvalo opravdu velice dlouho," potvrdil nepřímo ujištění výzkumníků Soiči Kagawa, šéf japonské asociace producentů masa.

Kvůli BSE bylo v minulých letech utraceno několik milionů zvířat, především v Británii. Nemoc šílených krav je totiž považována za blízkou humánní Creutzfeldt-Jakobově chorobě (CJD), která vede k nervové paralýze a smrti postiženého.

Za devět let, kdy Světová zdravotnická organizace případy CJD sleduje, jí bylo nakaženo 139 lidí, z nichž většina zemřela.