Je totiž velmi důležité dbát na racionální prevenci, včas onemocnění diagnostikovat, izolovat a léčit. Toto vše je u nás splněno, přesto se lékaři obávají podceňování situace. Podle předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti MUDr. Vítězslava Kolka „je stále obtížnější udržovat dostupnost léků, očkovacích vakcín a diagnostických testů“.

„O tuberkulóze stále platí, že je převážně nemocí chudých, válek, hladomoru a bídy v rozvojovém světě,“ uvedla MUDr. Martina Vašáková, primářka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

V Česku se tuberkulóza nejčastěji vyskytuje u bezdomovců, HIV pozitivních, nemocných lidí, kteří mají sníženou imunitu, a přistěhovalců. Pneumologům dělá největší starost tuberkulóza necitlivá na léky – tzv. multirezistentní. V roce 2012 lékaři zachytili čtyři případy.

Plošné očkování novorozenců proti TBC v ČR skončilo v roce 2010.

Plošné očkování novorozenců proti TBC v ČR skončilo v roce 2010.

FOTO: Profimedia.cz

Problémem je, že v Evropě dochází ke stále většímu prolínání s populacemi z rizikových oblastí, jako je například Vietnam či Mongolsko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Moldávie.

„Tuberkulóza zůstává i v dnešní době závažnou infekční chorobou celého světa. Díky mnoha zmíněným okolnostem nebude v Evropě ještě velmi dlouho vymýcena,“ řekl Kolek.

V loňském roce klesl počet nemocných

Podle dat převzatých z národního registru TBC (definitivní data za loňský rok ale budou známa až počátkem května) lze výhledově říci, že rok 2013 se bude blížit 570 případům onemocnění TBC. Nejvíce jich bylo v Praze a Ústeckém kraji a zatím nebyl nahlášen ani jeden případ multirezistentní formy nemoci.

Přetrvává také dobrá situace v oblasti dětské TBC, kdy byly zatím nahlášeny jen tři případy u dětí mladších 15 let. Zvláště v Praze je stále relativně vysoký výskyt TBC u bezdomovců.

Plošné očkování proti TBC bylo v bývalém Československu zahájeno v 50. letech. Očkováni tehdy byli novorozenci i starší ročníky, kvůli dosažení rychlé proočkovanosti populace. Od začátku 60. let se povinně očkovali novorozenci a přeočkovávaly se děti ve věku 11 let. S pravidelným přeočkováním se přestalo v roce 2009 a v roce 2010 bylo zrušeno i plošné očkování novorozenců. Očkují se jen miminka rodičů, kteří přišli ze zemí s vysokým výskytem TBC.