S jedinou výjimkou - speciální místností s odsávacím větráním. Pokud má ale člověk smůlu a jeho zaměstnavatel šetří, nemusí takové útočiště najít. Firma totiž nemá povinnost podobnou místnost svým zaměstnancům poskytnout.

Všude platí přísný zákaz kouření v kancelářích a dalších prostorách. Za jeho porušení hrozí pokuta v přepočtu až dvaasedmdesát tisíc korun. Kouřit se navíc nesmí ani na schodištích, na chodbách, v konferenčních sálech, v kavárnách a ani na toaletách.

Jedinými místy, kde existuje dočasná výjimka z přísných pravidel, jsou hotely, bary, restaurace a mezinárodní vlaky. Ale i ty musí do roku 2005 přijít na způsob, jak vyhovět přísným požadavkům na ochranu nekuřáků před pasivním kouřením. 

Zákaz sklízí úspěchy

Vláda, která předpis zavedla, si od něj slibuje pokles počtu kuřáků o 5 procent v průběhu tří let. Má o co se snažit, ze 6 miliónů obyvatel této země jich odhadem 4,4 miliónu kouří.

Tento plán zaznamenal již první úspěchy. Využít nových předpisů a další podpory v odvykání kouření se rozhodlo okolo 850 tisíc Nizozemců, kteří se registrovali na internetové stránce sponzorované Nadací pro veřejné zdraví a kouření, která poskytuje širokou podporu zájemcům o odvyknutí.

Všichni se chtějí zbavit návyku v průběhu roku 2004. I když většina z nich svoje rozhodnutí vysvětluje obavami o své zdraví, mnohé jistě popostrčila i radikální omezení, kterým nyní musí čelit.

Evropa nechce kuřáky

Situace se pro kuřáky ostatně zhoršuje po celé Evropě. Od roku 2005 začne platit přísné omezení kouření ve Švédsku, Irsko zavádí podobně přísné předpisy jako Nizozemí, v Británii o omezení kouření ve veřejných prostorách budou jednat koncem roku.

Německou vládu upozornil evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele, že je v boji proti nikotinu velmi liknavá, i když v důsledku kouření v této zemi ročně umírá sto tisíc lidí. Navíc je Německo obviněno Evropskou komisí z toho, že se snaží zablokovat celosvětovou kampaň Světové zdravotnické organizace, kterou už podporuje na 190 zemí.

Loni také Německo vystupovalo silně proti prosazovanému celoevropskému zákazu tabákové reklamy. Přitom má největší procento kuřáků v Evropě, společně s Řeckem a Španělskem, a kromě toho, zatímco v jiných zemích EU počet milovníků cigaret pomalu klesá, u našich západních sousedů zůstává stejný. Alarmující ovšem je, že v Německu začínají kouřit stále mladší děti, podle výzkumů tu dnes kouří už každý třetí žák deváté třídy základní školy.