Mezi první očkování, která děti podstupují již mezi 9. a 12. týdnem života, je očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a závažným onemocněním vyvolaným Haemophilem infuenzae typu B. Hlavní příčinou nepříjemných reakcí bývá celobuněčná vakcína proti černému kašli, která je součástí užívaných očkovacích látek.

Nebuněčnou vakcínu je možné i koupit

Na trhu je ale k dostání moderní vakcína s nižším výskytem vedlejších reakcí. Tuto vakcínu, která se nazývá acelulární, neboli nebuněčná vakcína proti černému kašli - pertussi, v současnosti dostávají v rámci pravidelného očkování děti, které mají některá zdravotní rizika, nebo měly při předchozím očkování vážné reakce.

Ostatním dětem však mohou rodiče pro pravidelné očkování tyto vakcíny koupit.

Nastoupí alternativní vakcíny

O kvalitě těchto vakcín svědčí i fakt, že se přeočkování vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli při pravidelném očkování v pátém roce života již bude provádět těmito nebuněčnými vakcínami u všech dětí.

Je snaha tyto vakcíny dále zavádět do pravidelného očkování našich dětí tak, jak je tomu v Evropské unii a v jiných státech světa.

Očkování ročně zachrání tisíce dětských životů a chrání před celoživotními následky určitých infekcí. Mezi vedlejší reakce patří bolestivost,  zarudnutí v místě vpichu či zvýšená teplota.