Objev badatelského týmu z Fraunhofer-Instituts für Biomedizinische Technik ve St. Ingbertu a z univerzity ve městě Lübeck podle něho znamená průlom. Embryonální kmenové buňky se neomezeně dělí a množí. Jsou základem, ze kterého vzniká všech 220 různých druhů buněk lidského těla.

Mnozí lékaři doufají, že z nich bude jednou možno vyvinout náhradní orgány a tkáně. Vědci se velmi usilovně zabývají otázkou, jak by bylo možno se k těmto buňkám dostat bez porušení etických norem nebo dokonce zákonů. V mnoha zemích totiž zákony experimentování s nimi značně omezují, protože jsou získávány z embryí.

Německý tým nyní dospěl k závěru, že slinivka břišní může být zdrojem pro kultury kmenových buněk, které mají mnoho shodných vlastností s embryonálními kmenovými buňkami. V odborném časopisu Applied Physics A badatelé napsali, že ze slinivky břišní člověka a krys získali dospělé kmenové buňky.

Bádání bude pokračovat

"To co se nepodařilo při intenzívním zkoumání ve světovém měřítku, může být zopakováno do roka a půl na příkladu krysy, ale také člověka," podotkli.

Jsou přesvědčeni, že kmenové buňky z pankreatu se mohou vyrovnat embryonálním z hlediska schopnosti množení a diferenciace. Kmenové buňky z pankreatu se dobře vyvinuly ve stabilní experimentální kultury, které bylo možno snadno množit, uchovávat ve zmrazeném stavu a diferenciovat.

Za zásadní význam svého objevu považuje německý tým fakt, že "prakticky z každého obratlovce" nezávisle na jeho pohlaví a věku bude možno získat pro medicínu "velmi schopné" kmenové buňky. Zjištění, ke kterým dospěl, hodlá nyní ještě dále ověřovat.