V České republice nemá nadváhu nebo obezitu v dospělém věku jeden ze čtyř mužů a pouze jedna ze tří žen. Patříme tak k evropským zemím s největším stupněm obezity a nadváhy.

V Evropě je obézních zhruba 10 až 40% lidí a nadváhu má polovina obyvatel dospělého věku. Nejméně tlustých žije ve Francii, Itálii, Nizozemí, Skandinávských státech, v Dánsku a Belgii, naopak nejvíce ve střední a východní Evropě.

Chybí pohyb

Účastníci konference ve svých přednáškách zdůraznili, že se lidé málo pohybují, ale přitom mají energeticky bohatou stravu.

Obezita navíc zvyšuje pracovní neschopnost, přispívá k invaliditě a zkracuje délku života. Z hlediska úmrtnosti je nejrizikovější uložení tuku na břiše, tzn. v případě, že obvod pasu u muže je vyšší než 94 cm a 80 cm u ženy.