"Kuřáci, kteří postupně snižují počet vykouřených cigaret, si mohou paradoxně ještě více poškodit zdraví. A navíc ve většině případů nikdy nepřestanou kouřit," uvedli členové výzkumného týmu z univerzity v americkém Ohiu.  

Cigaretu si "vychutnávají"

Delší doba mezi jednotlivými cigaretami totiž podle odborníků nutí kuřáky měnit způsob kouření. "Podvědomě vědí, že další cigareta přijde až za dlouho, tak ji kouří co nejdéle a hlavně co nejvíce vtahují škodlivé látky do plic," uvádějí odborníci. Lidé tak do těla dostávají větší množství kouře, oxidu uhelnatého, nikotinu a dalších látek způsobujících rakovinu.

Jednoznačně to vyplývá z výzkumu provedeném na pětadvaceti ženách, které byly na šest dnů vystaveny třem různým situacím, při nichž buď vykouřily své obvyklé množství cigaret, menší počet nebo více cigaret než obvykle.

"Zjistili jsme, že ženy, jimž jsme omezili přísun cigaret, protahovaly kouření na delší dobu a také vykouřily mnohem větší část cigarety, než ji uhasily. Žádná neskončila před filtrem," uvedli odborníci.