V pondělí o tom informovala demografka Jitka Rychtaříková z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Podle odborníků by se počet obyvatel Česka mohl snižovat o celou polovinu, a to každých třicet let, pokud se situace výrazněji nezmění. V roce 2300 by pak u nás žilo jen 60 tisíc obyvatel. "Tyto modely jenom ilustrují, samozřejmě, že k tomu nedojde. Jen to ukazuje, jak klíčovou roli hraje porodnost pro další populační rozvoj," vysvětlila Rychtaříková.

Češi by chtěli vyšší příspěvky

Ke snižující se porodnosti přispívají zejména sociální a ekonomické změny, které nutí Čechy přehodnocovat jejich postoj k zakládání rodiny. "Faktorem, který přispěl ke změnám v transformaci rodiny a ke snížení počtu dětí, je i to, jak se vyvíjela propopulační politika. Reálná hodnota přídavků na děti a slevy na dani v současné době představuje necelou třetinu hodnoty, která byla koncem 80. let," uvedla Rychtaříková.

Výsledky provedených výzkumů ukázaly, že Češi by si ochotně pořídili druhé dítě za předpokladu, že by se zvýšila možnost pracovat na částečný úvazek nebo s pružnou pracovní dobou. Lidem rovněž nevyhovuje současná úprava rodičovské dovolené a domnívají se, že příspěvek pro rodiče je velmi nízký.