Odborníci ve studii, na níž se podíleli vědci z kliniky Hospital Medical Center z newyorské čtvrti Queens, objevili, že nositelem nebezpečných bakterií je 47,6 procent lékařských kravat, na nichž se bakterie vyskytovaly osmkrát častěji než na kravatách ostatního nemocničního personálu.

Výsledky studie byly představeny na 104. výročním setkání Americké mikrobiologické společnosti v Louisianě.  

"Výzkum prokázal, co všechno můžeme na pacienta přenést. Jen mírná úprava zažitého chování by vylepšila kvalitu zdravotnické péče," poznamenal Steven Nurkin, jeden z autorů studie.

"Dobré oblečení sice přispívá profesionalismu, který podporuje pacientovu důvěru," připouští Nurkun, "vedoucí oddělení často nabádají lékaře, aby kravaty nosili, jenže takové chování zjednodušuje nejen jejich vzájemný vztah, ale také zjednodušuje šíření infekčních organismů," varuje lékař.