"V České republice je vyškoleno asi šest tisíc lékařů, kteří alternativní medicínu provádějí. V praxi ji vykonává asi třetina z nich," řekla Dolejšová. "Chceme zákon o nekonvenční medicíně, jasná pravidla. Bylo by to dobré i pro pacienta."

Vysvětlila, že jakožto internistka nejprve pacienta vyšetří a pak doporučí postup, který by byl nejlepší pro zlepšení jeho zdravotního stavu nebo vyléčení. "Tam, kde si myslím, že je nutná klasická medicína, budu ordinovat ji, kde je výhodnější nekonvenční, zvolím tento postup. Možné je i spojení obou," tvrdí lékařka.

Společnost se chce obrátit i na evropského komisaře pro zdraví Pavla Teličku, aby se zasadil o zlepšení postavení českých lékařů, kteří aplikují alternativní medicínu.  

Alternativní medicína pouze pro vyškolené pracovníky

Podle Dolejšové by nemocný měl mít právo na léčbu vysoce erudovanými odborníky, kteří splňují všechny požadavky kladené na pracovníky ve zdravotnictví, a to odborné i etické. Nekonvenční medicínu může praktikovat pouze ten, kdo byl v těchto metodách řádně vyškolen a má příslušné zkoušky. Společnost by pak byla garantem vzdělávání lékařů a terapeutů tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana pacienta.

V současné době společnost sdružuje lékařské odborné společnosti akupunktury, homeopatie, elektroakupunktury a homotoxikologie.

V zemích Evropské unie projevuje o alternativní medicínu zájem asi 60 procent pacientů a 20 procent ji používá pravidelně. V České republice je situace podobná .