„Karcinom vzniká v základu mléčné žlázy, který mají před pubertou obě pohlaví stejný. U žen se po nástupu puberty působením ženských hormonů vyvine celá mléčná žláza, mužům zůstává jen malá žlázová oblast v místě za bradavkou,” vysvětluje MUDr. Renata Koževnikovová, vedoucí lékařka Onkocentra Zelený pruh.

Onemocnění se obvykle projevuje změnami prsu – otok prsu, svědění, změny kůže, změny bradavky, krvácení nebo výtok z bradavky, hmatný útvar, někdy bolestivý. V některých případech mohou být přítomny podpažní uzliny.

Lékaři k ověření diagnózy používají jako u žen mamografii a sonografii. Při podezření na tumor se provádí biopsie prsu. Po potvrzení diagnózy jsou doplněna další vyšetření (RTG plic, UZ břicha nebo CT hrudníku, břicha, scintigrafie skeletu, vyšetření krve). Podle všech nálezů je určeno tzv. TNM stadium a dle něho se i stanovuje samotná léčba.

Léčba je velmi podobná jako u žen

Chirurgická – jedná se buď o tzv. mastektomii (odstranění celého prsu i s bradavkou) nebo jen odstranění části prsu s tumorem (tumorectomie, segmentectomie apod.), vždy doplněná výkonem v podpaží (odstranění strážní uzliny, případně více podpažních uzlin).

Chemoterapie - je nasazena podle stadia a typu nádoru, někdy se podává předoperačně. Léky a kombinace se používají stejně jako u žen.

Hormonoterapie – je léčba cílená na hormonální receptory. U mužů je 85-90 % nádorů hormonálně závislých (mají pozitivní tzv. estrogenní receptory). Podávají se proto antiestrogenní léky v tabletách, někdy se využívají i další metody.

Radioterapie – ozařování stěny hrudní a případně přilehlé uzlinové oblasti se provádí podle rozsahu chirurgického výkonu a TNM stadia.

Biologická léčba - podává se v závislosti na přítomnosti HER2neu receptoru, stejně jako u žen.

Prognóza karcinomu prsu záleží na stadiu onemocnění v době zahájení léčení. Čím časnější je stanovení diagnózy, tím lepší jsou výsledky léčby. Je proto důležité nepodcenit jakoukoliv změnu prsu a vyhledat včas odborné vyšetření, které odhalí příčinu změn a odliší nádor od benigních změn prsu.