"Oceňujeme, že ministerstvo zemědělství vyšlo vstříc našemu návrhu, aby používání výrazů džus, juice, 100% či stoprocentní bylo u nealkoholických nápojů vyhrazeno výlučně pro ovocné a zeleninové šťávy," řekl výkonný tajemník Svazu výrobců nealkoholických nápojů Zdeněk Huml.

Vyhláška završuje harmonizaci českých předpisů, které regulují výrobu nealkoholických nápojů s evropskou legislativou. Kvalita tuzemské produkce podle Humla odpovídá evropským požadavkům již delší dobu.

"Snahou našich výrobců však je, aby jejich nápoje patřily v Evropě ke skutečné špičce," uvedl. Vedle pravidel pro označování nápojů byly proto do vyhlášky začleněny některé kvalitativní požadavky, které jdou nad rámec evropských předpisů. Konkrétně jde o fyzikální a chemické požadavky na ovocné a zeleninové šťávy a nektary.