„Vzorek krve do registru dárců kostní dřeně darují téměř dvě desítky našich hráčů, někteří z nich už v registru dokonce i jsou. Rozhodli se tak bez většího váhání, protože věří, že tímto svým rozhodnutím mohou zachránit nejeden lidský život. Nebude chybět kapitán týmu Petr Čajánek, Jiří Marušák, Marek Melenovský, Jiří Ondráček, Tomáš Valenta, Tomáš Fořt, Pavel Sedláček, Zdeněk Okál, Martin Matějíček, Filip Čech, Libor Kašík, Bedřich Köhler, Dalibor Řezníček, Patrik Urbanec a z realizačního týmu Patrik Hučko,“ vysvětluje marketingový manažer klubu Tomáš Melzer.

Fanoušci i široká veřejnost se tak mohou 13. listopadu setkat s těmito hráči v transfuzní stanici Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde budou odevzdávat své krevní vzorky.

„Lidé by měli vědět, že odebrání malého vzorku krve do registru dárců stojí jen malou odvahu a krátký čas, a následné dárcovství, v případě shodných prvků s pacientem, pak jen několikadenní klid na lůžku a menší bolest,“ zdůrazňuje ředitelka občanského sdružení Korunka Luhačovice Veronika Záhorská, která akci organizuje.

Jiří Marušák

Jiří Marušák

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí celosvětové sítě více než šedesáti registrů, v nichž je evidováno zhruba 21 miliónů potencionálních dárců. Stará se o nábor, registraci, vyšetření dobrovolných dárců, zajišťuje také odběry dřeně k transplantacím u nemocných leukémií a jiným nemocem krve.

Všechny registry světa spolupracují, takže pacient může dostat dřeň od dárce z kteréhokoliv místa na světě, který má shodné tkáňové znaky. V některých státech evidují až 12 % obyvatel země, např. v blízkovýchodních zemích. Velmi dobře si stojí také Německo, má tři milióny dárců.

Více informací na www.darujzivot.cz, www.kostnidren.cz, www.korunkaluhacovice.cz.

Zdeněk Okál

Zdeněk Okál