Ve sledovaném vzorku bylo mezi krátkozrakými osobami 57% s univerzitním vzděláním, zatímco bez kvalifikace jich bylo jen 20 procent, s krátkodobou kvalifikací 34% a mezi středoškoláky 38 procent.  Krátkozrakost přitom nezávisela na věku ani pohlaví.

Odborníci se domnívají, že studium je pro oči velkým stresem a námahou. Dodávají, že by se oční lékaři měli tímto tématem podrobněji zabývat.

Na rozdíl od krátkozrakosti se dalekozrakost zhoršuje postupně s přibývajícím věkem. U žen je přitom častější než u mužů. Nebyla zjištěna jakákoliv souvislost se stupněm vzdělání.