Používá se totiž neuronavigace. Nemocný nejprve podstoupí vyšetření některou zobrazovací metodou, například magnetickou rezonancí. Ta ukáže lékařům počítačový trojrozměrný model jeho mozku.

"Na tomto modelu si můžeme virtuálně naplánovat ještě před operací přístupovou cestu k nádoru nebo postižené cévě. Je třeba, aby cesta obcházela důležité oblasti mozku. Přístup přes ně by byl pro nemocného riskantní," uvádí MUDr. Vladimír Dbalý z neurochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.  

Průběžné vyhodnocení situace

Navigace se zde začala jako první v České republice používat už v roce 1995.
Před výkonem se hlava pacienta pevně zafixuje v rámu a neurochirurgové provedou ještě tzv. korelaci - dotýkají se sondou jednotlivých bodů na hlavě.

Počítač tím porovnává obrazová data konkrétního pacienta s předem vytvořeným modelem pacientovy tkáně. To je velmi důležité. Počítačovému programu se umožní přesně a kdykoliv v průběhu operace vyhodnotit, kde lékaři právě operují.

Při operaci se sice používají tradiční nástroje, jsou však opatřeny sondami, které navigační systém celou dobu snímá a identifikuje. Chirurg vidí na obrazovce počítače sondy v podobě kříže. Jakmile se od předem naplánované operační cesty odchýlí, počítač to ihned ukáže.

Šetří čas

Díky využití navigačních systémů se nejen výrazně snížilo riziko poškození pacienta, ale zkrátila se i doba operace. Počítačový model dovoluje také zvolit nejvhodnější místo pro její zahájení.

"Využitím navigačních systémů je zákrok pro pacienta maximálně šetrný. Minimalizuje se nebezpečí, že by se během výkonu poškodily důležité mozkové buňky a tím i některá neurologická funkce," vysvětluje doktor Dbalý.

Navigačními systémy je dnes vybavena již zhruba polovina neurochirurgických pracovišť v České republice. Výkon není hrazen ze zdravotního pojištění, pacienti jej však neplatí. Neuronavigaci zatím hradí samy nemocnice a o úhradě výkonu pojišťovnami se jedná.