"Za největší pozitivum pro nemocné považuji možnost jejich ošetřujících lékařů spojit se s námi kdykoliv během dne i noci, konzultovat nález rentgenového vyšetření srdečních cév u pacienta, u něhož eventuální operace nesnese odkladu, a na základě takové konzultace okamžitě volit optimální postup," uvedl MUDr. Štěpán Černý, CSc., primář Kardiochirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Dosud se o chirurgických zákrocích na srdci rozhodovalo jednou týdně na semináři, kam jezdil kardiochirurg z Prahy, což mnohdy představovalo zbytečnou časovou prodlevu. Díky videokonferenci se nyní práce specialistů zefektivní.

"Propojení více nemocnic umožní pořádání skupinových konferencí, kdy je připojeno více účastnických systémů najednou a obraz se přenáší na všechna místa. Ve složitějších případech se tak do konzultací budou moci zapojit odborníci z více pracovišť," řekl Jiří Fanta, generální ředitel společnosti Infinity.

Systém byl ve zdravotnickém oboru objeven před patnácti lety, v České republice se zatím příliš nevyužívá. V oblasti zdravotnictví patří Nemocnice Na Homolce mezi první zařízení, které začalo videokonferenční spojení rutinně využívat, v následujících měsících by měl být zaveden v dalších pěti zdravotnických zařízeních u nás.