Doktor Jeffrey P. Anderson se svým týmem na univerzitě v Minnesotě pozoroval, jak nejrůznější faktory ovlivňují vznik rakoviny vaječníků. Experti si zároveň všímali vlivu váhy, výšky a fyzické aktivity.  

Dvojí výzkum

V roce 1985 věnovali experti pozornost více než čtyřiceti tisícům žen ve věku od pětapadesáti do devětašedesáti let. Tehdy prokázali pozitivní vztah mezi těžkou fyzickou zátěží a vznikem rakoviny vaječníků.

S patnáctiletým odstupem výzkum zopakovali a zkonstatovali, že ženy, jež se příliš dřou, jsou až o 40 procent náchylnější ke vzniku rakoviny vaječníků. Vztah mezi výškou a onemocněním přitom nebyl prokázán.

Kromě fyzické námahy může být také podnětem k onemocnění rovněž obezita u dívek kolem osmnácti let. Později jsou totiž až o 73% náchylnější ke vzniku rakoviny než jejich štíhlejší vrstevnice. Trvá-li nadváha déle než dva roky, riziko se zvyšuje.