Výzkumu podrobil celkem 14 tisíc dětí na začátku jejich školní docházky a zaměřil se hlavně na výskyt pigmentových skvrn.

O čtyři roky později vyšetření zopakoval. Při porovnání poznatků z obou prohlídek dospěl k závěru, že počet pigmentových skvrn se zvyšuje úměrně s tím, jak často se malý školák na slunci spálil, i s frekvencí jeho pobytu v jižních zemích. U většiny prověřovaných chlapců a děvčat stoupl počet skvrn na dvojnásobek.

"Je to nebezpečné, protože každé mateřské znaménko v sobě nese zvýšené riziko pozdější rakoviny kůže," uvedl autor studie.  

Počet pacientů s rakovinou roste

Za pravdu mu dává i celkový prudký nárůst případů tohoto onemocnění mezi dospělou populací, u níž bylo v uplynulých třech desetiletích zaznamenáno zvýšení o sto procent. Většina ze 150 000 Němců, kteří ročně přibudou mezi novými pacienty, se pohybuje ve věkové kategorii mezi 40 až 50 lety. Dříve touto chorobou byli postiženi lidé v průměru o dvacet let starší.

Podle odborníků je hlavní příčinou hojnějšího výskytu rakoviny kůže zásadní změna v naplňování a využívání volného času, častější pobyty v teplých krajích a dále pak stoupající obliba solárií.

Slunce padesátkrát a dost

Proto pracovníci obou organizací přistoupili k masivní osvětové akci zaměřené především na děti. Stěžejním heslem je slogan: 50 pobytů na slunci s opalovacím krémem ročně je dovoleno, víc už ale ne! Rodiče přitom nabádají, aby vůbec nevystavovali slunečním paprskům batolata do jednoho roku věku.

Na pomoc jim přispěchal i tvůrce dětských písniček Rolf Zuckowski, jenž vydal CD Nobbi a děti slunce, na němž prostřednictvím tuleního mláděte varuje před nebezpečnou sluneční aktivitou.

"Pokládám za důležité zaujmout posluchače i po citové stránce a zapůsobit nejen na děti, ale také na jejich rodiče," vysvětlil Rolf Zuckowski svůj záměr.