Todd Kashda pak dává těmto proměnným jednotlivé konstanty. M = současný moment, C = být zvídavý, L = dělat to, co člověk miluje, T = myslet na druhé, N = pečovat o svůj vztah, B = pečovat o své tělo.

Profesor Kashda z George Mason University ve Fairfaxu pak sestavil rovnici zvanou „Cítit se dobře“.

Ta má tvar: (Mx16 + C + Lx2) + (Tx5 + Nx2 + Bx33). Je z ní možné vyčíst, které proměnné jsou důležité a čemu je nezbytné věnovat nejvíce pozornosti.

„Na to, aby se člověk cítil dobře, není třeba znát žádné tajemství. Když se věnuje těmto šesti základním faktorům lidského života, každému ve správné míře, pak má jistotu, že povede šťastný život,“ tvrdí profesor Kashda.