Vědci vycházeli z literatury o vitaminu D a astmatu za posledních zhruba šedesát let. Nedostatek daného vitaminu souvisí se zhoršujícím dýcháním a oslabením funkce plic. Hůře se pak astma (což je, jak známo, choroba dýchacích cest) kontroluje.

Z průzkumu vyplývá, že úplně největší rizika pro onemocnění astmatem představuje obezita, rovněž když je někdo Afroameričan a žije v tzv. pozápadněných oblastech. V českém prostředí je sice pravděpodobnost nižší, vzácná nemoc to ale opravdu není, postihne skoro 10 % obyvatel.

Autoři studie tvrdí, že vitamin D blokuje plicní proteiny, které způsobují záněty, a naopak produkuje protein IL-10 s protizánětlivými účinky.

Jak vitamin D získat

Vitamin D se nazývá „sluneční vitamin”, jelikož se při slunečním zářením utváří v našem těle.  Také proto se astma zhoršuje v zimních měsících. Základní potravinové zdroje jsou ryby, vejce a mléčné výrobky. Přidává se také do multivitaminů a mléka.

Jak připomíná Thomas B. Casale, profesor medicíny na Creighton University v Nebrasce, podstatné bude udělat dlouhodobý výzkum, alespoň roční, aby se co nejlépe prokázalo, jak léčbu astmatu co nejvíce zefektivnit.

Vše ale ukazuje na významnou roli vitaminu D (který má pozitivní vliv i na imunitní systém člověka) v prevenci astmatu a jeho léčbě. Nízké hladiny vitaminu znamenají silnější projevy astmatu - a z toho vyplývající větší potřebu léků. S ohledem na možné nežádoucí účinky by bylo zvlášť u dětí lepší, kdyby jich mohli užívat méně.