Opalování se dle serveru Mail Online přisuzuje narůst výskytu rakoviny, zejména maligního melanomu, což je nejnebezpečnější forma rakoviny kůže. Současný životní styl na tom má svou vinu, jelikož z nehybného setrvávání na intenzívním slunečním svitu se stal takřka sport. Navíc nejde jen o cílené chytání bronzu, záleží i na způsobu oblékání, který nám mnohdy před UV zářením poskytuje ochranu vpravdě nulovou.

Nezdravý životní styl zvyšuje rizika

Ruku v ruce s tím kráčí rakovina plic, podporovaná kouřením, a rakovina dutiny ústní či ledvin, způsobovaná nadměrným pitím alkoholických nápojů. Takto vzniklých onemocnění je o dvě třetiny více než před deseti lety, což nemůže být náhoda.

Vše souvisí se vším, dva z pěti případů rakoviny způsobuje nesprávný životní styl. Ten je zapříčiněn proměnami vzorců chování, např. již zmiňovaným oblékáním a rekreačním sluněním. Vždyť i taková rakovina prsu je ve čtvrtině případů způsobována konzumací alkoholu, obezitou a nedostatkem pohybu. Varující skutečností je, že se snižuje věk postižených některým typem rakoviny. Mezi mladšími ročníky se jedná více o ženy, u lidí nad 60 let jde spíše o muže.

Slunce i alkohol v malém množství

Spojíme-li více příčin a následků dohromady, lze doporučit v rámci prevence toto: alkoholu nepijte více, než je nezbytně nutné; udržujte si váhu v normě; sportujte, je-li to aspoň trochu možné; na prudkém slunci se chovejte rozumně.

Se sluncem to není tak samozřejmé, očividně se nevyplatí danou situaci podceňovat. Je potřeba na ochranu před slunečními paprsky myslet a v roztržitosti se nezapomenout namazat opalovacím krémem, nebýt na slunci dlouho bez pohybu, netrávit celou dovolenou (a nejen dovolenou) vystaven slunci, natož jen v plavkách. Rovněž pamatovat na to, že voda nechrání před paprsky tak dobře jako skafandr, byť se tak mnozí chovají...