Stále patříme mezi země, kde TBC nově onemocní nejméně lidí, v loňském roce bylo zjištěno na sto tisíc obyvatel 10,9 onemocnění. Celkem byla tuberkulóza prokázána 1118 pacientům. Mírný pokles zaznamenávají lékaři od roku 1999. Přesto tuberkulóza zdaleka není nemocí minulosti. Je infekčním onemocněním, na nějž se nejčastěji umírá.

Ve světě TBC ročně podlehnou tři milióny lidí. Obávaná malárie zaujímá až druhé místo s počtem dvou miliónů mrtvých. V České republice v roce 2003 zemřelo na tuberkulózu čtyřicet lidí. "Chybu udělali především pacienti, kteří příznakům nemoci nevěnovali pozornost a včas nevyhledali lékaře," říká MUDr. Václava Bártů, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze, která sídlí v Prosečnici.

Obvykle se přenáší kapénkovou infekcí

Mikročástice hlenu, které obsahují bacily tuberkulózy, se při řeči či kašli nemocného dostanou do vzduchu a další člověk je vdechne. Bránou vstupu infekce jsou především plíce. Z nich se ale mohou krví roznést po těle a postihnout kterýkoli orgán. Zhruba 80 až 85 procent tuberkulózy je plicní, zbytek pak mimoplicní. Mikrobi ale mohou přebývat v těle v mízních uzlinách celý život, a přesto postižený vůbec nemusí onemocnět.

I když se s nemocným můžeme setkat kdekoli, např. v tramvaji, v autobusu, nemusíme se bát, velké nebezpečí nám nehrozí. Když s ním ale budeme sedět v uzavřeném kupé ve vlaku několik hodin, může už nás ohrozit. Pokud jsme dlouhodobě v kontaktu s postiženým, pak se i přesto, že jsme očkováni, můžeme nakazit.

"Nákaza sice ještě není nemoc, ale může se onemocněním stát. Nehledě na to, že postupem let účinnost očkování někdy úplně vymizí nebo jeho ochranný efekt poklesne. Za určitých okolností choroba propukne. Vyvolat ji může stres, respirační onemocnění, chřipka. Tuberkulóza pak vzplane," upozorňuje doktorka Bártů.

I vícekrát za život

"Tuberkulóza nezanechává trvalou imunitu, jakmile ji člověk jednou prodělá, může za nějaký čas onemocnět znovu. Jsou pacienti, kteří ji dostanou dvakrát třikrát za život. A nemusí to být jenom tuberkulóza plic, onemocnění může postihnout i jiný orgán," dodává.

Mezi nově hlášenými případy jsou v posledních letech také cizinci. Hlavně ti, kteří k nám přicházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu. Pokud je někdo zaměstná a netráví s nimi pracovní dobu, není TBC ohrožen, a to přesto, že jsou mezi nimi nemocní. Riziko představují spíše pro lidi, kteří jsou s nimi trvale v kontaktu.

"U nás stále platí nařízení, že jakmile někdo onemocní nakažlivou formou tuberkulózy, musí uvést, s kým se stýkal. Ohrožení jsou pak předvoláni na plicní oddělení a vyšetřeni," uvádí Bártů. Tím se předchází dalšímu šíření choroby. "Nemocných se vyptáváme, kde se mohli nakazit. Přibližně tři čtvrtiny pacientů to nevědí a ani my to bohužel nezjistíme," říká. Někdy je zdrojem nákazy rodina. Nikoho ani nenapadne, že by pokašlávající dědeček či babička mohli mít tuberkulózu. Pokud bydlí s dětmi v jednom bytě, jsou velkým nebezpečím pro ostatní.

První příznaky onemocnění

Dlouhodobě zvýšené teploty nebo horečky nad 38 stupňů, které nepoklesnou ani při užívání antibiotik. Mohou se objevit i další potíže - zvýšená, charakteru života neodpovídající únava, malátnost a hubnutí. Někteří pacienti se v noci výrazně potí a jiní zase trpí kašlem. Kuřáci jej sice mají a měli, ale najednou se stává intenzívnější, dlouhodobější.

"Stává se, že vykašlávání krve bývá prvním projevem. Měla jsem pacienty, kteří tento velmi varující příznak měli. Na rentgenovém vyšetření se zjistilo, že mají rozsáhlou tuberkulózu. Přitom jiné potíže neměli," uvádí Bártů. Pro onemocnění ale není žádný z těchto příznaků přímo typický. Takové potíže mohou mít i lidé se zápalem plic, s nádorovým, hematologickým nebo také s jakýmkoli jiným onemocněním, takže se nemusí na tuberkulózu hned pomyslet.