Filozof Robert Dudley, vedoucí týmu, předpokládá, že přezrálé plody kvůli utišení hladu vyhledávaly různé živočišné druhy, ovšem opice projevily při jejich sběru mimořádné zaujetí.

Brzy totiž poznaly, že je plody nejen nasytí, ale přítomný přirozeně vykvašený líh poslouží také jako svérázný stimulátor apetitu, takže mohly najednou zkonzumovat větší dávky potravy. Kromě toho dodával jejich organizmu více potřebných kalorií.  

Nevyvinutý čich

Tento návyk v průběhu tisíciletého vývoje nevymizel, naopak se transformoval do sklonu k alkoholizmu u lidí.

Správnost překvapivé hypotézy přednesené na zasedání vědecké společnosti pro srovnávací biologii v New Orleansu byla doložena zjištěním, že se v mozku primátů, kteří nevynikají mimořádným čichem, objevovala zřetelná a ostrá reakce na vůni alkoholu, která se v této podobě nevyskytuje u dalších savců s výjimkou člověka.