Do současnosti byly známy jen dva základní typy tukových buněk – hnědé a bílé. Hnědé buňky se v dětství podílejí na regulaci a tvorbě tepla a v průběhu života se ztrácejí. Bílé tukové buňky jsou v našem organismu zásobárnou energie a jsou v našem těle přítomny celý život. Jejich velikost a množství souvisí s bilancí energie a životosprávou. Průměrně by dospělý člověk měl mít asi 12 až 15 kg tuku.

Třetím, nově objeveným, typem jsou tzv. „béžové“ tukové buňky. Tyto buňky jsou svojí funkcí výjimečné. Energii v sobě totiž nehromadí, ale naopak ji spalují. „Za určitých okolností se některé bílé buňky mohou změnit na béžové,“ vysvětluje Gabriela Knosová z brněnského Institutu redukce a prevence nadváhy kompliment.

Jak dochází ke změně na béžový tuk

Pro změnu obyčejných tukových buněk na speciální „béžové“ je třeba, aby se v těle vytvořil hormon irisin. Má to však jeden malý háček, irisin totiž vzniká pouze v průběhu cvičení.

„Hormon irisin vzniká na povrchu svalových buněk. Jeho vlivem se některé bílé tukové buňky změní na energeticky aktivní „béžové“ buňky, které využívají energii uloženou v tukových tkáních,“ upozorňuje Gabriela Knosová.

Irisin patří do skupiny znovu objevených miokynů, tedy hormonů, které produkují svaly v průběhu cvičení. Hladina irisinu v krevní plazmě závisí na trénovanosti, proto nestačí nárazové cvičení či krátkodobá svalová aktivita.

„Na to, aby se dosáhla a udržela potřebná koncentrace irisinu, je třeba cvičit pravidelně. Výrazný nárůst tohoto hormonu byl zaznamenán po 30 minutách silového tréninku, ale dvojnásobné zvýšení jeho koncentrace bylo naměřeno až po deseti týdnech pravidelného vytrvalostního tréninku, který souvisí s nárůstem svalové hmoty,“ konstatuje odbornice na redukci a prevenci nadváhy.

Pomáhají cílit úbytek tuku

„Béžové“ tukové buňky tedy aktivují spalování energie nejprve z okolních tukových buněk a následně, po vyčerpání energie z mastných kyselin, začnou spotřebovávat energii i ze vzdálenějších tukových rezerv.

„Pokud zvolíme vhodnou metodiku cvičení a správný cvičební program, dosáhneme cílený úbytek tuku právě na těch místech, kde je ho nejvíce. Proto je dobré nechat si sestavit individuální cvičební plán s ohledem na tělesné proporce a jejich osobitost. A tento plán doplnit i o úpravu jídelníčku,“ dodává Knosová.