"Vůbec poprvé se nám tak podařilo stoprocentně odhalit spojení mezi nadměrnou tělesnou váhou a krystalkami kyseliny močové, jejichž spojením vznikají ledvinové kameny. Je to další neblahá cena, kterou lidé musejí zaplatit za obezitu," uvedl doktor Khashayar Sakhaee.

Podle vědců se ledvinové kameny během života objeví u deseti procent Američanů. "Je to odstrašující číslo. Tím spíše, že víme, že jejich výskyt roste úměrně s počtem obézních lidí, jichž navíc v USA stále přibývá," upozornil Sakhaee.

Ledvinové kameny jsou krystaly nerozpustných pevných částic, které se vylučují z moči. Pokud se tyto odpadní látky dokonale nerozpustí, mikroskopické pevné částečky se začnou spojovat a růst. Začne se tak vytvářet písek, z něhož se později vytvářejí kameny různé velikosti.  

Kaménky mohou zůstat v ledvinové pánvičce nebo se mohou vydat na cestu a putovat do močovodů a močového měchýře. Písek a malé kaménky mohou odcházet z těla přirozenou cestou, větší kousky se však zarazí v močovodu, močovém měchýři nebo močové trubici. Zastavují tak proud moči a způsobují velké bolesti.