„Na základě našich zkušeností a průzkumu, který provedla Armáda spásy ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a s Charitou Ostrava v azylových domech, nemocnicích a léčebnách pro dlouhodobě nemocné, vyvstala naléhavá potřeba pobytového zařízení pro handicapované osoby bez domova. Po šesti letech tak vznikl zcela ojedinělý projekt, ve kterém mohou nalézt domov nejen handicapovaní senioři, ale také lidé mladšího věku se sníženou soběstačností a zdravotním stavem vyžadujícím pomoc jiné osoby, kteří se ocitli z různých důvodů bez přístřeší,“ upřesňuje Henk van Hattem, ředitel stávajícího Domova Přístav, který pomáhá seniorům bez domova.

Provozovatelem Domova Přístav II. je Armáda spásy, investorem město Ostrava. Projekt je umístěn na území Moravské Ostravy, na ulici Zukalova. Jeho kapacita je 29 osob. Momentálně je evidován pořadník s 67 zájemci.

„Naším prvním obyvatelem se těsně před Vánocemi stal pan Novák. Před šesti lety přišel o práci i o rodinu. Jeho těžká sociální situace vyvrcholila ztrátou domova. Pobýval v různých ubytovnách i na ulici. Závažné zdravotní problémy ho dovedly do léčebny pro dlouhodobě nemocné. Po třech měsících by, přestože je na vozíčku, neměl kam jít. V té době jsme otevírali náš nový Přístav, a tak v něm mohl konečně zakotvit a doufáme, že také najít svůj domov,“ uvedl Mgr. Jan Vincenc, ředitel nové služby.