Lidé často slyší divné hlasy, či vidí neexistující věci a osoby. Pod vlivem těchto projevů pak i jednají, což jim působí mnohé problémy.

Jednoznačná příčina vzniku schizofrenie není dosud známá. Na jejím propuknutí se podílí dědičnost a psychosociální faktory, zejména prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá.

Schizofrenie nevzniká ze dne na den, příznaky nemoci se projevují i několik měsíců před jejím akutním propuknutím. Onemocnění může vzniknout v dětství, ale také ve starším věku - onemocnět tedy může kdokoliv z nás.

Důležité je včasné odhalení

Nejčastěji se však schizofrenie projevuje ve věku 15-19 let. První projevy nemoci, jako je úzkost, podrážděnost, vztahovačnost, nesoustředěnost apod. jsou v tomto věku mnohdy mylně přičítány postpubertálním projevům.

Obtíže pozvolna narůstají, až vyústí v propuknutí nemoci, o kterém se zpravidla dozvíme z médií, jako o dalším napadení schizofrenikem. Rodina a blízcí jsou tedy první, kdo může včas odhalit první příznaky nemoci.

Při včasném odhalení a správném způsobu léčby mohou nemocní žít běžným životem. Ideální forma léčby je injekční formou, jejíž hlavní výhodou je až trojnásobná redukce nového propuknutí nemoci a eliminace problémů s pravidelným užíváním tablet, se kterým mají pacienti mnohdy problém.

Nová generace léků má navíc výrazně mírnější nežádoucí účinky. Možnost docházet na injekce pouze jednou měsíčně navíc snižuje riziko stigmatizace pacienta a větší šanci vrátit se do běžného života.