Výzkumný tým pod vedením Charlese Emeryho potvrdil, že poslech klasické hudby podstatně vylepšuje slovní vyjadřování milovníků joggingu.

Odborníci k závěrům došli na základě experimentu, jemuž bylo podrobeno 33 mužů a žen v průměrném věku šedesát let. Všichni krátce před tím podstoupili operaci bypassu nebo jiný zákrok na věnčitých tepnách.  

Dotazníky zaznamenaly rozvoj

Příslušníci obojího pohlaví nejprve prošli testem, který prověřil jejich slovní zásobu z určitého oboru. Za doprovodu hudby pak dvakrát absolvovali třicetiminutový trénink na běžícím pásu.

Před ním a po něm vyplňovali dotazník, který měl sledovat šíři jejich záběru. Při závěrečné zkoušce jazykové zdatnosti se ukázalo, že nejlépe obstáli ti, kteří poslouchali Čtyři roční období Antonia Vivaldiho.  

Autoři studie si však netroufají odhadnout, zda vylepšení mozkové činnosti je dlouhodobé či pomíjející, proto se touto otázkou budou teprve zabývat. Stejně chtějí ověřit, zda efekt nastává jen při hraní klasické hudby smyčcovým orchestrem.