Přitom se ale v soukromém i profesionálním životě dopouštíme řady chyb, které nám mohou uškodit. Bylo by dobré na ně trochu myslet, a tím si ušetřit nejednu nepříjemnost, která má na svědomí špatnou náladu a nezřídka se podílí i na některých zdravotních potížích. Získat sympatie druhých není koneckonců tak těžké.

  • Přílišné sebevědomí, stejně jako podceňování vlastních schopností, vzbuzuje nedůvěru.
  • Vyzvedávání osobních úspěchů rozhodně nevyvolává obdiv, má spíš negativní dopad.
  • Stoprocentně platí, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
  • Vulgární slova a nekonečné opakování módních výrazů zrovna nesvědčí o naší úrovni.
  • Je skoro neslušné mluvit tak tiše, že nám druzí nerozumí. Hlučnost ovšem také není přitažlivá.
  • Skákat druhým do řeči a doříkávat za ně věty či doplňovat cizí nedokončené myšlenky bývá až nesnesitelné.
  • Budeme-li každému recitovat svůj chorobopis, příště raději přejde na druhý chodník.
  • Ani sebegeniálnější nápad neodpoutá pozornost od zanedbané osobní hygieny.
  • Udílet nezištně dobré rady je šlechetné, ale pozor, někdo o ně musí také stát.
  • Upřímně míněné uznání obměkčuje srdce a rozvazuje jazyky. Jen ho v pravou chvíli vyslovit.