Ta spočívá v odstranění časných nádorů a přesně určených přednádorových stádií (tzv. dysplázie) pomocí radiofrekvenční ablace (způsob odstranění nádoru).

Tzv. Barettův jícen se nejčastěji projevuje vracením žaludečních šťáv do jícnu a pálením žáhy. Právě toto onemocnění vede velmi často ke vzniku nádorů jícnu.

„V zemích Evropy tímto typem rakoviny ročně onemocní šest mužů a 1, 5 ženy na 100 000 obyvatel, a to nejčastěji ve věku 50 - 70 let.  V České republice je hlášeno asi 450 nových případů ročně,“ popisuje incidenci rakoviny jícnu prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Šetrnější nechirurgické řešení

Pokročilé nádory jícnu lze operovat jen chirurgicky, přičemž je část jícnu zcela odstraněna. Lékaři IKEMu teď chtějí nabídnout pacientům s časným karcinomem jícnu šetrnější, nechirurgické řešení – spálení tkáně, ze které by nádory mohly vzniknout nebo která je již karcinomem za pomoci speciálního přístroje.

„Pacientovi je zaveden do jícnu velmi malý katetr, na jehož konci je balonek nebo obdélníková elektroda. A právě jimi jsou pod vizuální kontrolou endoskopu nádory spáleny,“ vysvětluje doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. z Kliniky hepatogastroenterologie. Úspěšnost této léčby je u časných změn velmi vysoká, až 98 %.

Pro nechirurgické odstranění nádorů jícnu byl v IKEMu zakoupen speciální přístroj, který má institut v této moderní variantě jako jediný v republice. Jednotka umí pracovat s novými elektrodami, balonkovými i obdélníkovými v různých velikostech, a tak umí lépe vyhovět pacientům s různou anatomií.

Navíc přístroj se už neskládá z více jednotek jako dříve, vše je sloučeno do jedné, což je velkým přínosem především pro lékaře. Přístroj Klinice hepatogastroenterologie IKEM, věnovala Nadace Agrofert.

Řešení i pro problémy s polykáním

Klinika chce těmito výkony odstartovat nový program léčby onemocnění jícnu.  „Chceme tento program i nadále rozvíjet, proto připravujeme i další v Česku ne zcela běžné výkony. Např. se chceme zaměřit na tzv. achalázii, tedy problémy s polykáním, kterými trpí především dospělí pacienti. Cílem je zavedení do praxe zcela nové, „pouze endoskopické“ metody, která by mohla mít stejnou účinnost jako klasická operace,“ popisuje další směřování programu prof. Julius Špičák.

První zkušenosti s metodou odstraňování nádorů jícnu pomocí radiofrekvenční ablace, avšak předchozím druhem přístroje, mají v České republice již tři pracoviště (ÚVN, Vítkovická nemocnice a FN Olomouc).