Na počátku všeho vyvstala otázka, která s vozy nemá až tolik společného. Odborníci chtěli zjistit, jak jsou na tom muži s přístupem k vlastnímu tělu, případně jak rychle rozpoznají, že s nimi není po zdravotní stránce něco v pořádku. Konkrétně byl brán v potaz problém erektilní dysfunkce, která postihuje stále více mužů.

Výsledky pro pány (1500 respondentů) nedopadly zrovna dvakrát pozitivně. Z hlediska zdravotního podle průzkumu až 90 % dotázaných mužů nevědělo, nejen jaké všeobecné zdravotní komplikace jsou více či méně závažné a jak je poznat, ale také značné procento z nich mělo velké mezery ve vlastní anatomii, uvádí server Daily Mail.

V oblasti sexuálních problémů mnozí neznali nejčastější důvody, které mohou zapříčinit erektilní dysfunkci či jaké jsou s tím spojené komplikace. V číselném poměru správně identifikovali problémy pouze dva muži z pěti.

Problémy s autem muži řeší, své zdraví ne 

Zato ale řada z nich věděla, kde přesně (s velkým důrazem na přesné místo určení) se v jejich voze například nachází měrka oleje. To samé platí i o situaci, když není s autem něco v pořádku. Mnozí dokážou zhodnotit problém a situaci vyřešit, s vlastním tělem si ale při problémech už tak jednoduše neporadí.

Jakkoli může být daný průzkum úsměvný, poukazuje na poměrně závažný fakt, kterým je velká neznalost příčin sexuálních problémů u mužů. Lékaři na základě britského průzkumu na muže proto apelují, aby se více věnovali svému zdraví a nepřecházeli drobné zdravotní problémy bez povšimnutí.