Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) uvedla do provozu první moravské Centrum kochleárních implantací při Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (KOCHHK). Sluchově postiženým pacientům nebo osobám s těžkou či velmi těžkou ztrátou sluchu pomáhá implantace kochleárního implantátu rozumět řeči a výrazně jim tak zkvalitňuje život.

Jak uvádí přednosta KOCHHK, prof. MUDr. Rom Kostřica absolutní hluchota se snáší mnohem hůř než slepota, což dokládá i statistika sebevražedných pokusů. Kochleární implantát má tedy pro sluchově postižené jedince nedocenitelnou hodnotu.

Implantát se skládá ze dvou základních částí – z vnitřního implantátu a zevní části, kterou tvoří mikrofon, řečový procesor, vysílací cívka a kabely. Při implantaci se pod kůži zavede malinkatý přístroj, z kterého vedou elektrody do vnitřního ucha. Za uchem je zavěšeno malé pouzdérko s mikrofonem, procesorem a přenosovou cívkou.

Mikrofon zachytí zvuk a odešle jej do řečového procesoru, který pacient nosí nejčastěji za uchem. Ten přijatý zvuk analyzuje a digitalizuje jej na signály, které jsou následně poslány do vysílače. Předpokladem správného přenosu informací je, že sluchová dráha s mozkovými centry je plně funkční. V opačném případě by implantace neměla smysl.

Funkce kochleárního implantátu

Funkce kochleárního implantátu

FOTO: archiv, Právo