Vědci jednoznačně prokázali, že riziko srdečního selhání se u mužů, kteří bydlí v místech s rušnou dopravou, zvyšuje o třicet procent. Nebezpečí se přitom úměrně zvyšuje se sílou decibelů. Již při 65 decibelech se riziko zvyšuje citelně. Určitou míru ohrožení představuje rovněž rámus na pracovištích.

Vadí i telefony

"Rozhodující roli přitom nemají pouze zvuky nezbytně provázející dopravní provoz, ale neblaze působí také další víceméně rušivé jevy. Například dlouhé telefonické rozhovory kolegů či vrčení běžných kancelářských přístrojů," citují ze studie její zadavatelé.  

Ženy jsou imunní

Představitelky slabšího pohlaví jsou vůči pouličnímu ruchu podstatně odolnější. Důvod si odborníci zatím nedovedou vysvětlit. Ženy jsou ale pro změnu citlivé na noční provoz na letištích, který u nich může vyvolat zvýšený výskyt téhož onemocnění.