Příznaky jako podrážděnost, nedůtklivost a špatná nálada jsou často sváděny na blížící se menstruaci ženy, aniž by byly brány v potaz i jiné faktory, jako je stres či nedostatek podpory.

„Myslím, že dodnes přetrvává názor z minulosti, že ženy jsou hysterické či naopak velmi smutné proto, že je čeká pravidelný měsíční cyklus. Ve skutečnosti se na náladě žen podílí neskutečné množství jiných faktorů, na které je nutné brát zřetel - stres, nedostatek podpory, lásky, nespokojenost a další. Změny v náladě ženy tedy rozhodně nelze paušálně svádět jen na premenstruační syndrom,“ vysvětluje pro Daily Mail vedoucí výzkumu Dr. Sarah Romansová.

Tým doktorky Romansové vyhodnotil více než 40 studií zabývajících se premenstruačním syndromem. Zatímco mnoho prací skutečně našlo souvislost mezi špatnou náladou a menstruačním cyklem ženy, jasná odpověď na otázku, které části cyklu se změny v náladě ženy týkají, nebyla nikdy nalezena.