Nejčastěji se objevují u systémové sklerodermie (autoimunitního onemocnění, kdy imunitní systém reaguje proti vlastním tkáním a buňkám), kterou v České republice trpí několik stovek lidí a to především žen ve věku 15–49 let. Celosvětově je nemocí postiženo na 2,5 miliónů lidí.

„Digitální ulcerace způsobují nemocným výraznou bolest, omezují funkci prstů, ztěžují a zpomalují hojení i běžných poranění či odřenin. Navíc ulcerace se mohou stát snadným terčem infekce. Ta se může rozšířit na měkké tkáně či na kost postiženého prstu. V některých případech dochází i ke ztrátě části prstu, nebo je nutné provést jeho amputaci, aby se zabránilo šíření infekce,“ upozorňuje doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D., lékař z Revmatologické ambulance II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Kdo za to může?

Digitální ulcerace jsou projevem vzácného chronického onemocnění postihujícího imunitní systém, který za běžných okolností chrání organismus před infekcemi a nemocemi. Jeho původ není přesně znám. Předpokládá se vliv faktorů genetických, ale také faktorů vnějšího prostředí.

V průběhu nemoci dochází ke zvýšené tvorbě kolagenu v kůži i některých orgánech a přestavbě stěn cév. „V důsledku procesů, které postihují stěnu cév vyživujících tkáně prstů, dochází k nedostatečnému prokrvení měkkých tkání prstů na rukou nebo na nohou. Důsledkem bývá odumření měkkých tkání prstu a vznik digitální ulcerace,“ vysvětluje doc. Němec.

Hlavním předpokladem efektivní léčby je její včasné zahájení

Cílem léčby je zlepšení prokrvení tkání prstů, hojení ulcerací a snížení rizika tvorby nových. Dále pak tišení bolesti, obnova funkčních schopností ruky nebo nohy a prevence infekce. V léčbě se využívá kombinace léků, chirurgických zákroků a dalších metod. Je potřeba pravidelné lokální péče o rány, převazy a rovněž pomoc při zvládání bolesti. Jelikož hrozí riziko infekce, digitální ulcerace často vyžadují prodlouženou léčbu antibiotiky.

V průběhu léčby je nutné, aby pacient dodržoval přísná režimová opatření a intenzivně spolupracoval s ošetřujícím lékařem. Jakákoliv prodleva může vést ke zvýšení rizika vzniku komplikací. „Nejedná se totiž pouze o kosmetickou záležitost, jak se mnozí domnívají, ale o závažný zdravotní problém,“ doplňuje doc. Němec.

Závažnost vzácných onemocnění

O vzácném onemocnění se hovoří, když jím trpí méně než jeden člověk ze dvou tisíc. Podle odhadů existuje celosvětově pět až sedm tisíc druhů vzácných onemocnění, jejichž závažnost spočívá především v jejich různorodosti. Není dokonce výjimkou, že se u dvou pacientů se stejnou diagnózou, vyskytnou naprosto rozdílné příznaky.

Mnohé druhy vzácných onemocnění navíc zůstávají dlouhá léta skryté, aby se u pacienta později projevily s ještě větší intenzitou. Zdravotní komplikace spojené s nemocí a následnou léčbou poté bývají spojeny s velkou zátěží pro pacienty i jejich rodiny, a to jak zdravotní, tak ekonomickou a sociální.