"Svět se stal mnohem složitějším a náročnějším. A lidé jsou nyní této nemoci více vystaveni," vysvětluje profesor Martin Hautzinger z univerzity v německém Tübingenu.

Podle WHO bude v roce 2020 ve světě někdy během života psychickým onemocněním zasažen každý čtvrtý člověk.

SRN: postižení i mladí do 18 let

Například v Německu ve věkové skupině od 15 do 44 let už nyní deprese zaujímají mezi nemocemi druhé místo, konstatoval Franz Resch z německé společnosti pro psychiatrii dětí a mládeže.

Ve věkové skupině od 12. do 18. roku trpí v Německu psychickými krizemi již 20 procent mládeže. Nejčastěji jde o anorexii, depresi a poruchy spojené s agresivitou.

Za jednu z hlavních příčin nárůstu počtu depresí WHO označuje Resch rostoucí věk dožití, neboť staří lidé jsou depresemi obzvláště často zasahováni. Musejí se například mnohem častěji vypořádávat se ztrátami svých blízkých, například životních partnerů.