"Počítáme s tím, že už v průběhu příštích 80 let, tedy vlastně do konce tohoto století, by se lidé dožívali 150 let. Podmínkou k tomu je, že lékařská věda bude umět léčit všechny nemoci," řekla profesorka Syková.

Dodala, že velkou nadějí lidstva jsou například kmenové buňky, které má každý člověk v sobě, lze je uchovat a potom dát člověku na postižené místo v těle. Zřejmě v budoucnu by tyto kmenové buňky mohly pomoct při léčbě infarktu, porušené míchy, ale i mozku. První pokusy v České republice již byly provedeny a jsou úspěšné.

Češi hledají lék na Alzheimera

Profesor Jan Bureš z fyziologického ústavu Akademie věd však soudí, že se lidé nebudou dožívat tak vysokého věku.

"Život se prodlouží, ale ne o tolik. Za posledních 100 let se průměrná doba dožití prodloužila o 30 let a dnes v ČR dosahuje u mužů 72 a u žen 79 let," řekl profesor Bureš.

Zároveň dodal, že s rostoucím věkem vzrostl i počet lidí s poruchami paměti, takže dnes 30-80 procent 80letých je různě postiženo, například Alzheimerovou chorobou. Čeští vědci se podílejí na výzkumu léku na tuto nemoc. Dosavadní léky demenci jen zpomalí.

Odborníci z Akademie věd s finskými kolegy studují, nakolik jsou u myší s genem této nemoci zasaženy paměť a myšlení a zda se s Alzheimerem stávají dementní. Česko-finský výzkum podle něj potvrdil, že nemoc ovlivňuje myšlení zvířat.

"Studujeme, jak rozvoji této choroby zabránit a učinit i v pokročilém věku život bez problémů, tedy aktivní," uvedl profesor Bureš.  

Chybí peníze na banku buněk

Profesorka Syková dodala, že se stále ještě nenašly všechny peníze na ustavení banky kmenových buněk v ČR.

"Patříme v tom ke světové špičce, ale nedaří se nám sehnat několik miliónů korun, abychom takovou banku mohli vybudovat. Je to škoda, poněvadž když nebude včas, můžeme ztratit krok se světem," řekla Syková a dodala, že "vědci neumějí shánět peníze."

Zatím jim finanční prostředky na vybudování banky dali sponzoři a několik pacientů. Zdá se, že by mohlo přispět také ministerstvo zdravotnictví.