"Jedna skupina se podrobila šestitýdennímu cvičení jógy zaměřenému na smích, zatímco další pacienti v rekonvalescenci podstoupili pouze pohybová cvičení. Hladina krevního tlaku u skupiny, která se zaměřila pouze na fyzické cviky, byla vesměs stejná, zatímco u pacientů, kteří se léčili smíchem, poklesla. Jde o vůbec první studii, která prokázala, že smích dokáže ovlivnit krevní tlak," uvedla psycholožka Ilona Papousková.

Smích pomáhá relaxovat

Dodala, že terapie smíchem kombinovala techniky smíchu s dýchacími cviky, jimž se pacienti podrobovali třikrát týdně na půlhodinových sezeních.

"Pocit štěstí způsobený smíchem, rozptýlení a zlepšení nálady vede u pacientů samozřejmě ke zkvalitnění života a u jednotlivců také ke zlepšení zdravotního stavu. Lidé se cítí mnohem uvolněnější, relaxovaní a prožívají méně stresu. Tím pádem jsou mnohem méně nemocní," vysvětlila psycholožka.