Experti si nejsou zcela jistí, proč tomu tak je, avšak tvrdí, že to s velkou pravděpodobností souvisí s metabolickými změnami, jako je například vysoká míra cukru v krvi či zvýšená hladina cholesterolu. Právě tyto změny jsou pro obezitu, kterou už dříve jiní experti označili za rizikový faktor pro rozvoj demence, typické.

Studie otištěná v časopise Neurology zkoumala zdraví více než 6000 Britů po dobu více než jednoho desetiletí. Účastníci výzkumu, kteří byli ve věku 35 až 55 let, podstoupili během této doby několik testů paměti a dalších duševních schopností.

U lidí, kteří byli obézní, a testy u nich vykázaly nezdravé metabolické změny, vědci zaznamenali mnohem rychlejší zhoršení výsledků a výkonu proti ostatním účastníkům výzkumu.

Experti zdůraznili, že k hlubším závěrům je třeba dalších testů týkajících se mimo jiné toho, nakolik se na těchto zjištěních podílí genetická výbava jedinců či to, jak daní lidé k obezitě přišli.