"Nelze pochybovat o tom, že opalování vyvolává kožní nádory. Jedno spálení v dětství do puchýřků navíc zdvojnásobí riziko vzniku kožního nádoru," upozorňuje náš přední dermatolog, přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger.

Polovinu UV záření za život lidské tělo nasbírá do 18. roku. Ohroženy nejsou jen děti, ale také mladé ženy do 29 let. Mnohé z nich se kvůli kráse nezdravě sluní. Další rizikovou skupinou jsou muži nad 50 let. Nádor se u nich nejčastěji objevuje na zádech a zadní části krku, což je logicky způsobeno prací venku, kdy se muži nechrání a při vysokých teplotách svlékají svršky.

Solární a ozónová observatoř v Hradci Králové sleduje stav ozónu od roku 1992. Je tak jedním z prvních zařízení na světě, které situaci monitorují. Podle Michala Janoucha z observatoře se ozónová vrstva výrazně ztenčila ve druhé polovině 80. let a počátkem 90. let. Díky uzavření mezinárodních dohod se škodliviny, které ji ničily, začaly zakazovat či omezovat. Situace ozónové vrstvy se tak zlepšila. Bohužel v letošním roce došlo opět k výraznému poklesu.

Naděje na vyléčení melanomu je pouze, když se nádor zachytí v raném stádiu, kdy jeho síla nepřesahuje 1 mm.

Naděje na vyléčení melanomu je pouze, když se nádor zachytí v raném stádiu, kdy jeho síla nepřesahuje 1 mm.

FOTO: fotobanka Profimedia

Hrozba maligního melanomu

Rizika onemocnění rakovinou kůže jsou tak velmi vysoká. Každých deset let se zdvojnásobuje počet odhalených  melanomů. Ročně tak přibude kolem 2000 lidí s diagnózou kožního melanomu a z toho jedna pětina zemře.

Lidé by měli vždy vyhledat lékaře, když mateřské znaménko začne měnit tvar nebo vystoupne nad ostatní kůži, krvácí nebo svědí.

"Mezi nejnebezpečnější nádory vůbec patří maligní melanom, který vzniká z pigmentových buněk a je schopen velmi rychle metastázovat. Nejčastěji se nachází na kůži, ale nejsou vzácností případy, kdy se objeví v oku či na sliznici," vysvětluje MUDr. Petr Arenberger.

Pokud jej lékaři naleznou včas, pak je téměř stoprocentní šance na naprosté vyléčení. Ovšem, pokud je melanom odhalen pozdě, je až 95% pravděpodobnost, že léčba skončí neúspěchem a pacient zemře.