Vědci pod vedením Jamese Bjorka zadali účastníkům rozdělených podle věku do dvou skupin počítačovou hru. Upozornili je, že pro dosažení cíle mohou libovolně riskovat, a dodali, že takové chování jim bude připsáno k dobru. Pomocí encefalografu následně sledovali aktivitu jejich mozků.  

Zápisy se lišily

Experti došli k závěrům, že mladí i dospělí dosáhli obdobných výsledků, zápis o mozkové činnosti se však v obou skupinách výrazně lišil.

U mládeže se projevilo výrazné snížení aktivit oblastí, které regulují motivaci a přijímání smysluplných řešení. S dospělou intenzitou se projevovaly pouze v případě, že šlo o silnou vnější stimulaci obdobnou jako v extrémních situacích, do nichž se mládež čas od času dostává. 

Problémy s koncentrací

Vědcům se zároveň podařilo zjistit, proč právě příslušníci mladé generace často narážejí na problémy při řešení dlouhodobějších úkolů. Podněty, které přijímá jejich mozek, totiž brzy ochabují a nevyvolávají trvalejší odezvu nezbytnou k dosažení vytyčeného cíle.