Podle poznatků amerického úřadu pro zdraví (CDC) stoupl v USA počet případů úmrtí v důsledku špatné stravy a nedostatku pohybu mezi lety 1990 a 2000 o třetinu, zatímco počet úmrtí následkem kouření ve stejném období stoupá dvakrát pomaleji.

Pokud by tento trend pokračoval, prolomil by počet úmrtí následkem otylosti a nedostatku pohybu v příštím roce hranici 50 tisíc a otylost by tak poprvé po čtyřiceti letech předstihla kouření jako nejčastější příčinu odvratitelných úmrtí.

Ali Mokdad z CDC proto vyzval ke kampani potírající otylost, která by měla být stejně masová jako protikuřácká kampaň z 90. let. Prevence před otylostí by se podle něj měla stát součástí amerického zdravotnického systému.