"Novorozencům matek, které během těhotenství hojně požívaly alkohol, hrozí duševní zaostalost a vrozené defekty," upozornil Duane Alexander z Národního ústavu pro zdraví dítěte a vývoj člověka v prohlášení, v němž se dále uvádí, že poškození periferního nervového systému jsou patrná už ve věku jednoho roku.

Studii bylo podrobeno 17 novorozenců, které porodily matky, jež v těhotenství pily alkohol. Děti byly porovnány se 13 novorozenci, jejichž matky alkohol nepožívaly.

Alkohol znemožnil přenos signálů

Odborníci dětem vyšetřili horní a dolní končetiny přístrojem, který stimuloval nervy mírným a bezbolestným elektrickým proudem. Proud procházel kůží a zaznamenával jejich elektrickou aktivitu. Určil tak, zda jsou nervy poškozeny.

U dětí matek alkoholiček byl přenos signálu nervovou soustavou ztížen. "Zjištění, že poškození nervu přetrvávalo, i když byl dětem rok, naznačuje, že alkohol může způsobit stálé poškození vyvíjejících se nervů," prohlásil šéf výzkumu James Mills.

"Protože děti byly vyšetřovány předtím, než mohly mluvit, nemohly nám říci, zda měly takové symptomy, jako je bolest nebo znecitlivění. Tyto děti nadále sledujeme, abychom určili, jaký důsledek bude mít toto poškození nervu na normální nervovou funkci a zda to v životě později povede ke slabosti, nebo k problémům s dotekovými vjemy či s jemnými motorickými dovednostmi," podotkl Mills.