Rozhodnutí učinil Národní poradní výboru pro etiku, který vyzval k dalším výzkumům umožňujícím zhodnocení rizik takových operací.

Transplantace celé tváře právě zemřelého člověka těžce znetvořenému pacientovi podle výboru zatím z lékařského ani z technického hlediska "nepřipadá v úvahu". Pokud jde o transplantaci části tváře, například trojúhelníku tvořeného nosem a ústy, má výbor za to, že to ještě vyžaduje další výzkumy.

Tým profesora Laurenta Lantieriho se podle listu Le Figaro chystal na zákrok, při němž by postiženému transplantovali obličej právě zemřelého člověka, a to nejen kůži, ale i svalové tkáně, nervy a případně i kosti.

Pokrok v oblasti mikrochirurgie vedl odborníky k názoru, že z čistě technického hlediska by taková transplantace neměla být velký problém. Obavy jsou spojeny spíš s etikou a tím, jak přijetí cizí tkáně zvládne imunitní systém. Při plastických operacích tváří pacientů, využívali chirurgové dosud tkáně samotných postižených. Nejčastěji jim odebírali zdravou kůži ze zad.