"Program motivuje žáky nejen k preventivním prohlídkám u stomatologa, ale jeho součástí je také výuka dentální hygieny, zdravé výživy a dalších opatření ke zlepšení zdraví zubů. V rámci přírodovědy a prvouky se proto uskutečňuje už na prvním stupni základních škol," dodává doktorka Lekešová.

Děti získají od učitelů materiály, které je přístupnou formou informují o problematice zubní prevence. Pracovní listy programu se liší v každém ročníku prvního stupně základní školy. Pro děti je totiž velmi důležité dostávat informace tak, aby odpovídaly jejich věku.

Zároveň jsou spolu s rodiči motivovány k pravidelným preventivním prohlídkám u zubního lékaře. Po jejím absolvování se díky razítku od stomatologa v soutěžní kartě mohou zapojit do soutěže o řadu zajímavých cen.